Kinderen

Laat die kinderen toch bij Mij komen en houd ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods - Markus 10:13-16

7N7A8163

We bieden de kinderen tijdens de samenkomsten een programma aan wat aansluit op hun belevingswereld en hen helpt te ontdekken wie Jezus is. Voor de kleinsten tot en met drie jaar is er baby- en peuteropvang, elke zondag. De kinderkerk voor de basisschoolkinderen varieert, voor een actueel overzicht kunt u de agenda bekijken. De basisschoolkinderen bezoeken tijdens de samenkomst onze ‘Kerk4kids’ waarin we met hen stilstaan bij wie God is, en hoe Hij zich openbaart door Zijn Woord.

De Kerk4kids biedt een programma aan wat voortkomt uit onze visie.
Onze visie is ontstaan vanuit het verlangen dat kinderen een relatie met God zullen krijgen. Hem als Vader leren kennen, bekend raken met het verlossende werk van Jezus en mogen wandelen in de gaven van de Heilige Geest.

Wil je met je kinderen een samenkomst bezoeken?

7N7A7931
7N7A8357