Geven

We hebben ontvangen en we geven.

7N7A7220

Als volgelingen van de God die ons Zijn meest kostbare Bezit gaf, Jezus, willen we Hem navolgen en ook zelf geven van dat wat wij ontvangen hebben.

  • Wij geven omdat onze God geeft, we willen op Hem lijken.
  • Wij geven omdat we daarmee omzien naar onze naasten.
  • Wij geven omdat we verlangen Gods koninkrijk zichtbaar te maken in en rondom Sliedrecht.

Als gemeente ondersteunt u ons het meeste als u uw gaven maandelijks overschrijft via automatische incasso. Op deze manier zorgen we dat onze penningmeesters hun tijd goed kunnen besteden, en daarnaast kunnen we ook zo efficient mogelijk investeren. We hebben dan namelijk een goede inschatting van onze uitgaven en inkomsten. Bovendien past dit uitstekend bij het bijbelse principe van het geven van onze tienden.

Wij zijn een ANBI gecertificeerde stichting, wat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn bij uw belastingopgave. U kunt voor zowel automatische afschrijvingen als incidentele giften het volgende bankrekeningnummer gebruiken:

NL22 RABO 0395 3174 36

U kunt onze jaarlijke financiele overzichten vinden onder deze link: