Missie en visie

'Zoek Mij en leef!' - Amos 5:4

7N7A7787

“Zoek Mij en leef!” (Amos 5:4). Jezus zegt, Ik ben de weg, de waarheid en het leven Wie Hem zoekt, zal vinden, en vindt daarmee leven

Onze missie is:
•  Leef in liefde!
•  Leef in groei!
•  Leef in bestemming!

Leef in liefde!

Leef! is een familie, door ons geloof in Jezus zijn wij verbonden aan elkaar. Jezus heeft ons de opdracht gegeven: ‘heb elkaar lief’. We kiezen er als familie voor om elkaar lief te hebben, elkaar te aanvaarden. We zijn allemaal uniek gemaakt, en daarmee onmisbaar in het lichaam, de plaatselijke kerk.

Leef in groei!

Leef! gelooft dat wij als groep, en jij als individu deel mogen hebben aan het offer van Jezus. Dat betekent dat wij ons uitstrekken naar (innerlijke) genezing en geloven dat je geroepen bent om vrij te zijn. In Leef! geven wij ruimte aan elkaar om tot ontwikkeling te komen, onze talenten en kwaliteiten in te zetten en aan elkaar geschuurd te mogen worden. In Leef! geloven wij dat jij tot geestelijke volwassenheid mag komen. We gaan processen door waarin we tot gezondheid en heelheid mogen komen.

Leef in bestemming!

Leef! is een plaatselijke kerk die in verbinding staat met regionale bedieningen en kerken uit nabijgelegen plaatsen. In Leef! geloven wij dat zij ons, en wij hen, tot zegen zijn. Leef! is niet alleen geroepen om de mensen binnen de kerk te bedienen, maar strekt zich uit naar de omgeving waar wij geplaatst zijn en de ongelovigen die daar wonen, omdat het Gods wil is ‘dat er niemand verloren gaat’. Als kerk, als broers en zussen, zetten we ons in binnen de plaats die God ons gegeven heeft.

7N7A7770
7N7A7584

Wil je onze samen­komst bezoeken?

Ben je nieuw en benieuwd of Leef! jouw gemeente kan worden? De beste manier om te ontdekken of Leef! jouw thuis kan worden is om onze samenkomsten te bezoeken. Van harte welkom!