Jeugd

Avonden vol van ontmoeting, fun en geloof!

7N7A8582

Eens in de twee weken organiseren wij op vrijdagavond een jeugdavond (vanaf 16 jaar). In de agenda vindt u een actueel overzicht.
Deze avonden staan in het teken van ontmoeting met elkaar en ontdekken wat het betekent Jezus te volgen terwijl je richting volwassenheid groeit. 

De visie op ons tiener- en jeugdwerk is als volgt:

1. Ontmoeting met God

We streven ernaar tieners en jongeren te leiden naar een dieper begrip van God in de context van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze visie is dat ze niet alleen kennis opdoen, maar ook een persoonlijke ontmoeting ervaren met God in al Zijn facetten.

2. Dagelijks Leven

We willen tieners en jongeren niet alleen leren wat het betekent om in Jezus te geloven, maar ook hoe ze dit geloof handen en voeten geven in hun dagelijkse praktijk. Dit gaat over het ontwikkelen van Bijbelse normen en waarden, ethische keuzes en wandelen in liefde en genade. We geloven dat Jezus volgen zich niet alleen afspeelt in de kerk op zondagmorgen, maar dat het een levensstijl is die hun hele bestaan doordringt.

3. Identiteit

Centraal in onze visie staat het ontdekken van hun identiteit in Christus. We willen tieners en jongeren helpen ontdekken wie ze werkelijk zijn als geliefde kinderen van God. Dit ontdekken doet een tiener of jongeren niet alleen, maar juist samen. We willen een omgeving creëren waarin ze kunnen groeien, fouten kunnen maken en zichzelf kunnen zijn, terwijl ze tegelijkertijd hun identiteit verdiepen vanuit ontmoetingen met Jezus zelf.

Leef jeugd links
Leef jeugd rechts