Zende­lingen

‘Trek de wereld in,’ zei Hij tegen hen, ‘en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij. - Marcus 16:15

7N7A7501

Vanuit Leef! zenden wij broers en zussen uit om het goede nieuws te verkondigen in woord en daad.

Onze zendelingen zijn

Marieke en Gentil Nduwimana, Ezra. Zij wonen in Burundi waar zij het Embrace Centrum runnen. Daar zetten zij zich in om kinderen te voorzien in scholing, medische zorg en maaltijden.
Embraceburundi.nl

Rutger en Elseline Bakker met hun kinderen Sarah, Boaz en Vera. Namens de MAF worden zij uitgezonden naar diverse landen voor periodes van een aantal jaar.
Flyingbakker.nl

Abel en Pamela Veennema. Dit echtpaar woont in Ghana waar zij een groot tehuis hebben waar zij dagbesteding en school bieden aan vele kinderen.
Bethel-shelter.com